Våra helautomatiska maskiner är konstruerade för att använda färska kaffebönor, som mals varje gång de används.

Denna funktionsprincip sammanfattar vad vi står för: maximal användning av råmaterial samtidigt som man undviker onödigt avfall. Kaffesumpen som ackumuleras under kaffetillredningen lämpar sig som gödningsmedel trädgården eller kan tillsättas i en komposteringsanläggning med det organiska avfallet. Kaffesumpen från vårt långtidstestlaboratorium går till en lokal bonde, som komposterar den och sprider komposten på åkrarna som gödningsmedel.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 12

SDG sustainable production patterns Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling