Även under produktutvecklingen lägger vi stor vikt vid att göra komponenter servicevänliga så att de berörda delarna kan bytas ut vid slitage och intakta delar kan återanvändas. Vi har alltid följt denna filosofi.

Då: 1955 presenterar JURA stolt det första ångstrykjärnet på den europeiska kontinenten. Det fick kultstatus och gjorde varumärket synonymt med högkvalitativa produkter. Köpet innebar en investering för framtiden, eftersom strykjärnet var designat på ett sådant sätt att det kunde tas isär för service, avkalkas professionellt och repareras till nyskick. Det var inte ovanligt att JURAs strykjärn användes i flera decennier.

I dag: Kvarnen är ett exempel på komponentrenovering i helautomatiska kaffemaskiner. Med tiden utsätts kvarnarna för slitage på grund av användning. I den schweiziska servicefabriken tas hela kvarnen bort och skickas till renoveringsavdelningen. Här sker demontering, noggrann rengöring och byte av förslitningsdelar. Kvarnarna är sedan tillgängliga att användas som nya komponenter.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 12

SDG sustainable production patterns Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling