Vi har i flera decennier eftersträvat energieffektivitet när vi utvecklat våra produkter. Till exempel var IMPRESSA 500 redan 1994 utrustad med en automatisk på/av-brytare för att undvika onödig strömförbrukning.

Detta följdes av teknik som Energy Save Mode (E.S.M.©) 2004, Zero-Energy Switch (2007) eller energibesparande termoblock med optimerad effektivitet, som värms upp snabbare tack vare sin lägre massa. Våra produkter uppfyller DIN-standarden 18873-2.

Att optimera energieffektiviteten spelar en central roll i nya och fortsatta utvecklingar.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 7

SDG access to energy Säkerställ tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling