Vi har i flera decennier eftersträvat energieffektivitet när vi utvecklat våra produkter. Till exempel var IMPRESSA 500 redan 1994 utrustad med en automatisk på/av-brytare för att undvika onödig strömförbrukning.

Detta följdes av teknik som Energy Save Mode (E.S.M.©) 2004, Zero-Energy Switch (2007) eller energibesparande termoblock med optimerad effektivitet, som värms upp snabbare tack vare sin lägre massa. Våra produkter uppfyller DIN-standarden 18873-2.

Att optimera energieffektiviteten spelar en central roll i nya och fortsatta utvecklingar.

We are thus making a contribution to achieving SDG 7

SDG access to energy Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development