Var och en av JURAs kaffemaskiner har ett så kallat återvinningspass som listar de material som används i detalj. I slutet av sin livscykel kan apparaterna demonteras professionellt. De separat insamlade materialen återförs till kretsloppet som nya råmaterial genom återvinning.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 12

SDG sustainable production patterns Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling