Var och en av JURAs kaffemaskiner har ett så kallat återvinningspass som listar de material som används i detalj. I slutet av sin livscykel kan apparaterna demonteras professionellt. De separat insamlade materialen återförs till kretsloppet som nya råmaterial genom återvinning.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development