När vi utvecklar nya produkter spelar livslängden en central roll för oss redan från början. Innan komponenterna används i produktionen utsätts de alla för intensiva uthållighetstester där deras beteende under hela produktens livslängd testas under realistiska förhållanden. På JURA Campus, vårt teknik-, innovations- och kvalitetscenter, finns 102 helautomatiska testanläggningar för detta ändamål.

Vi förlänger också produkternas livslängd genom användning av högkvalitativa material, precision i tillverkningen och noggrann bearbetning. För att säkerställa att alla produkter uppfyller våra höga kvalitetsstandarder utsätter vi regelbundet serietillverkade enheter för strikta kvalitets- och uthållighetstester i stickprov.

Produkter med lång livslängd kännetecknas av en estetik som överträffar tillfälliga modetrender. Med ett tydligt designspråk utan krusiduller eftersträvar vi en hållbar design som fortfarande ser fräsch och oanvänd ut även efter många år.

Rätt skötsel skyddar komponenterna och förlänger produktens livslängd. Dessutom förblir energieffektiviteten hög utan kontaminering (t.ex. kalkavlagring). Våra helautomatiska kaffemaskiner har integrerade skötselprogram så att skötseln fungerar enkelt med en knapptryckning. Vi erbjuder originalskötselprodukter som är exakt anpassade till dessa processer och de material som används i maskinerna.

En studie utförd av holländska Consumentenbond 2021 visar att JURAs kaffemaskiner håller 50 % längre än genomsnittet.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development