När vi utvecklar nya produkter spelar livslängden en central roll för oss redan från början. Innan de sätts i produktion genomgår alla komponenter intensiva uthållighetstester där vi under realistiska förhållanden testar hur de kommer att bete sig under produktens livslängd. På JURA Campus, vårt teknik-, innovations- och kvalitetscenter, finns 102 helautomatiska testanläggningar för detta ändamål.

Vi förlänger också produkternas livslängd genom användning av högkvalitativa material, precision i tillverkningen och noggrann bearbetning. För att säkerställa att alla produkter uppfyller våra höga kvalitetsstandarder utsätter vi regelbundet serietillverkade enheter för strikta kvalitets- och uthållighetstester i stickprov.

Produkter med lång livslängd kännetecknas av en estetik som överträffar tillfälliga modetrender. Med ett tydligt designspråk utan krusiduller eftersträvar vi en hållbar design som fortfarande ser fräsch och oanvänd ut även efter många år.

Rätt skötsel skyddar komponenterna och förlänger produktens livslängd. Dessutom förblir energieffektiviteten hög utan kontaminering (t.ex. kalkavlagring). Våra helautomatiska kaffemaskiner har integrerade skötselprogram så att skötseln fungerar enkelt med en knapptryckning. Vi erbjuder originalskötselprodukter som är exakt anpassade till dessa processer och de material som används i maskinerna.

En studie utförd av holländska Consumentenbond 2021 visar att JURAs kaffemaskiner håller 50 % längre än genomsnittet.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 12

SDG sustainable production patterns Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling