Varsamt användande av värdefulla resurser är ett förhållningssätt och en viktig del av vårt varumärkes värderingar. Vi har arbetat med det i decennier och kommer att föra det vidare till framtiden.

Under andra världskriget rådde brist på råvaror, vilket ställde vår designavdelning inför stora utmaningar. Syftet var att utveckla produkter på ett sådant sätt att de skulle kunna tillverkas av de få tillgängliga materialen och så att deras komponenter kunde återanvändas. Detta tillvägagångssätt har blivit en outplånlig del av vårt varumärkes värderingar.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development