JURA har alltid stått för filosofin ”reparera i stället för att slänga”. Våra produkter är utformade på ett sådant sätt att de kan demonteras, slitna eller defekta delar kan bytas ut och enheterna kan repareras under många års service. Komponenter renoveras och återanvänds när det är möjligt.

Med ett världsomspännande nätverk av servicefabriker, Hospitality Center, dygnet runt-servicestationer och auktoriserade serviceverkstäder säkerställer vi effektiv service och kortast möjliga transportvägar på alla marknader där vi är representerade.

Bakåtkompatibiliteten hos nya produkter säkerställer att äldre produktgenerationer också drar nytta av fortsatta utvecklingar och kvalitetsförbättringar. Dessutom säkerställs genom denna filosofi att reservdelar och service finns tillgängliga i många år.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 12

SDG sustainable production patterns Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling