JURA har alltid stått för maximen ”reparera i stället för att slänga”. Våra produkter är utformade på ett sådant sätt att de kan demonteras, slitna eller defekta delar kan bytas ut och enheterna kan repareras under många års service. Komponenter renoveras och återanvänds när det är möjligt.

Med ett världsomspännande nätverk av servicefabriker, Hospitality Center, dygnet runt-servicestationer och auktoriserade serviceverkstäder säkerställer vi effektiv service och kortast möjliga transportvägar på alla marknader där vi är representerade.

Bakåtkompatibiliteten hos nya produkter säkerställer att äldre produktgenerationer också drar nytta av fortsatta utvecklingar och kvalitetsförbättringar. Dessutom säkerställs genom denna filosofi att reservdelar och service finns tillgängliga i många år.

We are thus making a contribution to achieving SDG 12

SDG sustainable production patterns Ensure sustainable consumption and production patterns.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development