Vårt fokus på premiumsegmentet på en global tillväxtmarknad gör att JURA kan slå samman sina styrkor och resurser på ett målinriktat sätt och ägna sig helt åt ett ämne. Detta har gjort oss till de absoluta specialisterna inom vårt område genom åren. Den koncentrerade kompetensen och erfarenheten från flera decennier flödar in i utvecklingen av nya produkter och tjänster.

Vårt mål är att forma vårt affärsområde med innovationer på lång sikt och därigenom säkerställa varumärkets fortsatta existens och förbli en pålitlig partner och arbetsgivare.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 8, 9

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling

SDG sustainable industrialization Bygg en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling