Permanenta investeringar i framtidsorienterade projekt syftar till att ständigt stärka området för helautomatiska kaffemaskiner med innovationer.

Vi inrättade till exempel JURA Campus för detta ändamål. Permanent forskning och utveckling, användning av framtidsinriktad teknik, samarbete med universitet och investeringar i framtiden stärker framgångsfaktorerna passion, ständig förbättring och kompromisslöst fokus på ett bestående sätt och bidrar till företagets utveckling.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 9

SDG sustainable industrialization Bygg en robust infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling