Permanenta investeringar i framtidsorienterade projekt syftar till att ständigt stärka området för helautomatiska kaffemaskiner med innovationer.

Vi inrättade till exempel JURA Campus för detta ändamål. Permanent forskning och utveckling, användning av framtidsinriktad teknik, samarbete med universitet och investeringar i framtiden stärker framgångsfaktorerna passion, ständig förbättring och kompromisslöst fokus på ett bestående sätt och bidrar till företagets utveckling.

We are thus making a contribution to achieving SDG 9

SDG sustainable industrialization Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development