JURAs strategi är utformad på lång sikt och syftar till långsiktig ekonomisk styrka och oberoende för företaget. Vi strävar efter hållbar, organisk tillväxt på egen merit. Vi använder våra resurser på ett målinriktat och genomtänkt sätt. Detta gör JURA till en attraktiv arbetsgivare, säkrar befintliga jobb och skapar nya.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 8

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling