Vi utformar våra arbetsplatser efter ergonomiska, funktionella och estetiska aspekter i lika mån. På så sätt skapar vi attraktiva arbetsmiljöer som både främjar medarbetarnas välbefinnande och är ett uttryck för vår höga designstandard.

Specialutrustade rum för arbetsraster främjar teambuilding och dialog mellan medarbetare från olika områden med aktiviteter som biljard eller pingis.

Med specialutvecklade möbler skapar vi optimala arbets- och rådgivningsmiljöer på försäljningsstället hos våra fackhandelspartner.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development