Vi utformar våra arbetsplatser efter ergonomiska, funktionella och estetiska aspekter i lika mån. På så sätt skapar vi attraktiva arbetsmiljöer som både främjar medarbetarnas välbefinnande och är ett uttryck för vår höga designstandard.

Specialutrustade rum för arbetsraster främjar teambuilding och dialog mellan medarbetare från olika områden med aktiviteter som biljard eller pingis.

Med specialutvecklade möbler skapar vi optimala arbets- och rådgivningsmiljöer på försäljningsstället hos våra fackhandelspartner.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 8

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling