Skyddet av våra anställda är mycket viktigt för oss. Vi säkerställer detta med arbetsplatser som inrättats enligt ergonomiska aspekter, anläggningar utformade med säkerhetsaspekter i åtanke och strukturella skyddsåtgärder (t.ex. under pandemin). Säkerhetsutbildning bidrar till korrekt och noggrann hantering av till exempel el.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 3

SDG healthy lives Säkerställ hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling