Skyddet av våra anställda är mycket viktigt för oss. Vi säkerställer detta med arbetsplatser som inrättats enligt ergonomiska aspekter, anläggningar utformade med säkerhetsaspekter i åtanke och strukturella skyddsåtgärder (t.ex. under pandemin). Säkerhetsutbildning bidrar till korrekt och noggrann hantering av till exempel el.

We are thus making a contribution to achieving SDG 3

SDG healthy lives Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development