Vi erbjuder även personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar möjlighet att engagera sig i vårt företag efter deras förmåga. Det var viktigt även för företagets grundare att skapa lämpliga jobb som ger mening, daglig struktur, sociala kontakter och uppskattning.

Vi följer medarbetarna efter sjukdom eller olycksfall genom en integrerad arbetsmiljö och individuellt anpassade arbetsuppgifter på väg tillbaka till vardagen. 

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 4, 8

SDG equitable quality education Säkerställ inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främjandet av livslångt lärande för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling