På vårt huvudkontor representeras personalens rättigheter och intressen av en arbetstagarkommission, vars medlemmar väljs av de anställda och representerar alla delar av företaget. Den framför ärenden till ledningen, medlar vid behov och företräder arbetskraften i förhandlingar.

We are thus making a contribution to achieving SDG 8

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development