På vårt huvudkontor representeras personalens rättigheter och intressen av en arbetstagarkommission, vars medlemmar väljs av de anställda och representerar alla delar av företaget. Den framför ärenden till ledningen, medlar vid behov och företräder arbetskraften i förhandlingar.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 8

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling