Alla medarbetare får fortlöpande utbildning på JURA Coffee Academy och genomgår utbildnings- och vidareutbildningsmoduler i företagsrelaterade ämnen och produktutbudet på rätt nivå.

Egenutvecklat studiematerial om hållbarhet och varsam användning av energi och resurser främjar hållbart beteende både på jobbet och i vardagen. Onlinemoduler säkerställer enhetlig kunskapsöverföring över hela världen.

We are thus making a contribution to achieving SDG 4

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development