Alla medarbetare får fortlöpande utbildning på JURA Coffee Academy och genomgår utbildnings- och vidareutbildningsmoduler i företagsrelaterade ämnen och produktutbudet på rätt nivå.

Egenutvecklat studiematerial om hållbarhet och varsam användning av energi och resurser främjar hållbart beteende både på jobbet och i vardagen. Onlinemoduler säkerställer enhetlig kunskapsöverföring över hela världen.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 4

SDG equitable quality education Säkerställ inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främjandet av livslångt lärande för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling