Utöver det sociala engagemang som vi tar på oss direkt (se inkludering) stödjer stiftelsen från företagets grundare, Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Stiftung, ungdomar i lokalområdet. Fokus ligger på utbildning och fortbildning. Stiftelsen kan också ge donationer till lärlingsutbildning och vuxenutbildning.

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Stärka medlen för genomförande och återuppliva det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling