Utöver det sociala engagemang som vi tar på oss direkt (se inkludering) stödjer stiftelsen från företagets grundare, Leo & Elisabeth Henzirohs-Studer Stiftung, ungdomar i lokalområdet. Fokus ligger på utbildning och fortbildning. Stiftelsen kan också ge donationer till lärlingsutbildning och vuxenutbildning.

We are thus making a contribution to achieving SDG 17

SDG Global Partnership for Sustainable Development Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development