Dagens lärlingar är morgondagens proffs. Med detta i åtanke utbildar vi lärlingar inom olika yrken. Det finns 26 lärlingsplatser inom sex yrken vid högkvarteret i den schweiziska staden Niederbuchsiten.* För unga talanger med universitets- eller högskolebakgrund erbjuder våra lärlingsprogram spännande möjligheter att tillämpa och utöka sina kunskaper i praktiken. Detta leder ofta till fasta tjänster.

Vi utvecklar våra medarbetare och stöttar dem med utbildning och vidareutbildning. Vid rekrytering till chefspositioner involverar vi ambitiösa interna medarbetare, vilket öppnar intressanta möjligheter till befordringar och varierande, långsiktiga karriärer hos oss.

Våra medarbetare är med och bidrar till att genomföra idealen med sitt engagemang.

Med flexibla arbetsmodeller och deltidstjänster främjar vi lika möjligheter, till exempel för unga föräldrar.

* Utgåva: Januari 2023

Vi bidrar därmed till att uppnå SDG 4, 5 och 8

SDG equitable quality education Säkerställ inkluderande och rättvis utbildning av hög kvalitet och främjandet av livslångt lärande för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling

SDG gender equality Uppnå jämställdhet och stärk alla kvinnor och flickor.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling

SDG decent work Främja varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Gå till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling