Dagens lärlingar är morgondagens proffs. Med detta i åtanke utbildar vi lärlingar inom olika yrken. Det finns 26 lärlingsplatser inom sex yrken vid högkvarteret i den schweiziska staden Niederbuchsiten.* För unga talanger med universitets- eller högskolebakgrund erbjuder våra lärlingsprogram spännande möjligheter att tillämpa och utöka sina kunskaper i praktiken. Detta leder ofta till fasta tjänster.

Vi utvecklar våra medarbetare och stöttar dem med utbildning och vidareutbildning. Vid rekrytering till chefspositioner involverar vi ambitiösa interna medarbetare, vilket öppnar intressanta möjligheter till befordringar och varierande, långsiktiga karriärer hos oss.

Våra medarbetare är med och bidrar till att genomföra idealen med sitt engagemang.

Med flexibla arbetsmodeller och deltidstjänster främjar vi lika möjligheter, till exempel för unga föräldrar.

* Utgåva: Januari 2023

We are thus making a contribution to achieving SDG 4, 5 and 8

SDG equitable quality education Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG gender equality Achieve gender equality and empower all women and girls.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development

SDG decent work Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

Go to the UN 2030 Agenda for Sustainable Development