Växla till innehåll Växla till sökning

JURA sätter standarden

Hållbarhet

Kvalitet, innovation och hållbarhet är lika mycket en del av JURA som en uttalad miljömedvetenhet. JURA formger maskiner som ska ge dig många års njutning om de underhålls korrekt. Filosofin är en avsiktlig reaktion mot slit-och-släng-mentaliteten. Kaffemaskiner står för perfekt kaffe från färska bönor. De låter dig välja önskat kaffe och undviker onödigt avfall från förpackningar.

Zero-Energy Switch

Med Zero-Energy Switch går energiförbrukningen i standby-läge ner till mindre än 0,1 W. JURA uppfyllde därför redan tidigare de strikta, lagstadgade värdena som trädde i kraft 2013 (högsta tillåtna värde: 0,5 W). Företaget går faktiskt fem gånger längre än så.

Energy Save Mode (E.S.M.©)

JURA har under åratal följt en konsekvent policy för att utveckla energibesparande teknik. Redan den första IMPRESSA var till exempel 1994 utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. I dag kan det unika Energy Save Mode (E.S.M.©) användas för att justera JURA-maskiner för att passa ditt sätt att njuta av drycker. Det innebär en potential för energibesparing på upp till 40 procent. När E.S.M.© är aktiverat tillreds specialkaffet efter en kort uppvärmningsperiod.

Med omtanke om miljön

Ekologiskt utan att kompromissa med njutningen – JURA-innovationer gör det möjligt

  • Inget onödigt avfall från förpackningar
  • Globalt servicenätverk
  • Hållbara produkter
  • Energieffektiv teknik