Växla till innehåll Växla till sökning

Sedan snart 30 år sätter diplomingenjören Philipp Büttiker från Zürichs tekniska högskola, ETH, sin prägel på JURA:s innovationer. Han och hans team stod även i första ledet när JURA skötselprodukterna utvecklades. Büttiker vet som ingen annan vad optimal skötsel innebär för helautomatiska kaffemaskiner från JURA och hur mycket forskning och utveckling som ligger bakom den perfekt skötta kaffenjutning som åstadkoms med en knapptryckning.

 

Philipp Büttiker, varför är den regelbundna skötseln av en helautomatisk kaffemaskin så viktig?

Rätt skötsel garanterar ett optimalt kafferesultat och förlänger bevisligen livslängden på din helautomatiska kaffemaskin. För ett perfekt kafferesultat och felfri funktion är maskinens renhet och hygienen i samband med mjölk, kaffe och vatten lika avgörande som kaffemaskinens tekniska finesser. För att skötseln ska fungera enkelt med en knapptryckning har vi utvecklat JURA skötselprodukterna. Filterpatronen CLARIS garanterar perfekt vatten, rengöringstabletterna svarar för en ren bryggenhet fri från kaffefettrester och mjölksystemsrengöringen för rena ledningar helt utan mjölkrester.

 

Hur tidskrävande är den korrekta skötseln av en helautomatisk kaffemaskin?

Om den genomförs korrekt och regelbundet är den minimal. I likhet med tillredningen av kaffespecialiteter är även skötseln mycket lätt: En knapptryckning räcker. I samspel med original JURA skötselprodukterna svarar exakt anpassade program för makalös renhet och därmed för ett beständigt perfekt kafferesultat.

Spelar det någon roll vilka produkter jag använder för att rengöra och sköta min helautomatiska kaffemaskin?

Absolut! Endast användning av original JURA skötselprodukter garanterar hygien och skydd. Bara våra skyddsformler och sammansättningar är optimalt anpassade för program och material från JURA helautomatiska kaffemaskiner. Våra utvecklingsteam bedriver dagligen forskning inom innovativ teknik och avancerade processer för att perfektionera kaffenjutningen för våra kunder. Inte bara våra helautomatiska kaffemaskiner genomgår mycket strikta kontroller. Även våra skötselprodukter måste självfallet uppfylla de högsta TÜV-kontrollerade kvalitetsstandarderna.

Ditt skötseltips för JURA helautomatiska kaffemaskiner?

Satsa på originalet även när det gäller skötselprodukter! Det lönar sig.