2- stegs jetskummare

Med 2 stegs-jetskummare kan du hetta upp mjölk till caffé latte eller skumma mjölk till cappuccino.