Aktiv bönhantering

Den aktiva bönhanteringen betyder slutet för tomma kaffekvarnar och halvtomma kaffekoppar eftersom du i god tid får en varning när det är dags att fylla på bönbehållaren.