Aroma G3-malverk

AromaG3-malverket med sex steg övertygar med sin arkitektur och maler alltid bönorna färska, snabbt och samtidigt extra skonsamt till den perfekta finheten. Malningstiden förkortas och ljudnivån sänks avsevärt.