Aroma-G3-malverk

Det nykonstruerade AromaG3-malverket med sex steg övertygar med sin förnyat optimerade arkitektur och maler alltid bönorna färska, snabbt och samtidigt extra skonsamt till den ideala finheten. Dessutom minskar malningstiden och bullret avsevärt.