Aroma+-malverk

Det Aroma+-malverk förkortar malningstiden och minskar bullret med upp till 50 %. Geometrin och en finare kuggning garanterar jämna malningsresultat under hela livslängden.