Automatic Grinder Adjustment A.G.A.

Med Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) ställer det högeffektiva koniska malverket alltid in sig optimalt och garanterar därmed ett konstant perfekt malresultat. Under hela malverkets livslängd.