Höjd- och breddinställbart kombinationsutlopp

Det höjd- och breddinställbara kombinationsutloppet med separata ledningar för kaffe och mjölk kan enkelt anpassas efter olika koppstorlekar.