Höjdinställbart kaffeutlopp

Det höjdinställbara kaffeutloppet kan ställas in steglöst och går enkelt att anpassa till alla koppstorlekar, vare sig du vill ha en espresso eller en kopp frukostkaffe. Detta garanterar en härligt fyllig crema och förhindrar kaffestänk på kaffemaskinen.