Professionellt Aroma-malverk

Det professionella Aroma-malverket utmärker sig med en bibehållen hög kvalitet på kaffepulvret under hela livslängden. Malverkets perfekta geometri uppnår en optimal malkurva. Det innebär: En högre andel fina partiklar i kaffepulvret garanterar en perfekt smakutveckling.