Vårt mål är att våra kunder ska kunna avnjuta sitt kaffe med så få avbrott som möjligt. Därför lägger vi stor vikt vid vår högkompetenta kundservice. Till exempel löser vår specialistpersonal cirka tre fjärdedelar av alla problem under ett telefonsamtal. På så sätt undviks onödiga serviceärenden och onödiga transporter.

Med ett världsomspännande nätverk av servicefabriker, Hospitality Center, dygnet runt-servicestationer och auktoriserade serviceverkstäder säkerställer vi effektiv service och kortast möjliga transportvägar.

I servicefabriken i den snygga glasbyggnaden vid vårt huvudkontor i Niederbuchsiten utvecklar och finslipar vi nya serviceinfrastrukturer och tjänster som vi sedan implementerar internationellt. I diagnoslogerna tar vår specialistpersonal emot kunderna. När apparaten har analyserats i detalj ges ett bindande kostnadsförslag för service.

I Niederbuchsiten kan kunderna välja mellan 2-timmars, halvdags- och dagservice samt schemalagd service. Dessa tjänster medför inga extra kostnader eller expresstilläggsavgifter.