Denna webbplats är bara avsedd för konsumenter som vill beställa JURA produkter online för leverans i Sverige. JURA accepterar inte beställningar för leverans utanför Sverige. Nedan anges de villkor som gäller för försäljning av produkterna på denna webbplats. JURA förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande. Sådana ändringar gäller omedelbart, dock har de ingen inverkan på beställningar som gjorts innan sådana ändrade villkor anslagits på webbplatsen.

Registration och beställning

För att göra en beställning måste du vara minst 18 år, kunna nås på ett telefonnummer och ha en giltig e-postadress.
Du kan göra en beställning genom att:

  • fylla i beställningsformuläret på webbplatsen efter att ha loggat in eller skapat ditt personliga konto eller
  • ringa JURA på 08 – 46 26 426 mellan 8:30 och 16:30 måndag till fredag.

JURA accepterar inga beställningar som gjorts på andra sätt än de som anges ovan.

När du gör din beställning utfärdar JURA ett webbordernummer via webbplatsen, om du gör din beställning via telefon utfärdar JURA ditt webbordernummer när du ringer.

Genom att göra en beställning anger du att du vill köpa de produkter du valt enligt dessa villkor. JURA kan välja att avvisa din beställning helt eller minska antalet produkter vi levererar. Däremot är beställningar från dig bindande och kan inte ångras i efterhand.

Om JURA accepterar dina beställningar får du ett meddelande om det i form av en orderbekräftelse. JURA skickar orderbekräftelsen via e-post. Den gäller från det datum som den skickas till dig. Om JURA inte kan acceptera din beställning, försöker JURA kontakta dig via e-post, telefon eller brev.

Lägg märke till att färger, utseende och produkter som visas på skärmen kan skilja sig från de faktiska produkter som erbjuds på webbplatsen.

Priser

Alla priser är i svenska kronor. Gällande priser är de som anges på webbplatsen när du skickar in beställningen. De priser som anges på denna webbplats är inklusive moms men exklusive frakt- och hanteringskostnader, som är på din bekostnad.

Ändringar och tillgänglighet

Webbplatsen innehåller information om produkter och tjänster som avser maskiner med elkontakter som är avsedda för användning i Sverige. JURA anpassar och uppdaterar ständigt sina produkter och därmed kan utformningen av produkterna på webbplatsen ändras utan föregående meddelande.

JURA påtar sig inget ansvar för tryckfel eller andra fel på webbplatsen. Du är medveten om att det kan finnas variationer i den faktiska färgen på produkter som visas på webbplatsen på grund av skärmen eller färgprofil.

JURA förbehåller sig rätten att ändra innehållet på webbplatsen när som helst och garanterar inte att den information som finns på webbplatsen är komplett eller uppdaterad eller att varje produkt som visas på Webbplatsen kommer att finnas i lager eller tillgänglig hela tiden. JURA förbehåller sig rätten att ta bort produkter när som helst, utan föregående meddelande och inaktivera den webbsida som avser denna Produkt.

JURA produktgaranti

Garantitiden för alla JURA maskiner är 25 månader. Garantitiden är begränsad till 12 månader om maskinen används i professionell miljö (ej i privathushåll). Inköpsdatum och maskintyp måste kunna styrkas av ett inköpsköpkvitto.
Läs mer om våra garantibestämmelser på ”Garantibestämmelser”.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från se.jura.com sida, som gör att se.jura.com ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att se.jura.com befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Copyright

Webbplatsen och allt material som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive alla logotyper, bilder och text är och förblir JURAs egendom och är skyddad enligt lag. Kopiering, nedladdning, användning, publicering eller på annat sätt reproducera någon del av webbplatsen för ditt eget syfte utan föregående skriftliga tillstånd från JURA är strängt förbjudet.

Kontakt

JURA Sweden AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm

Organisationsnummer: 556762-7657
VAT: 19556762-765701

F-skattsedel finnes.

Tel: 08 - 46 26 400
Hotline: 08 - 46 26 420
Webshop Hotline: 08 - 46 26 426
Mejl: info@se.jura.com
Webshop mejl: salj@se.jura.com