JURA Sweden AB
Hammarby Kaj 14
120 30 Stockholm

Organisationsnummer: 556762-7657
VAT: 19556762-765701

F-skattsedel finnes.

Tel: 08 - 46 26 400
Hotline: 08 - 46 26 420
Webshop Hotline: 08 - 46 26 426
Mejl: info@se.jura.com
Webshop mejl: salj@se.jura.com