Kalk: Orsak till minskad smak och störningar

När vattnet hettas upp släpper det ifrån sig kalk. Ledningar som täppts igen av kalk leder inte bara till längre uppvärmningstider och på så vis till högre elförbrukning utan kan i värsta fall orsaka maskinstopp. Kalk skadar inte bara din helautomatiska kaffemaskin, utan påverkar även din kaffenjutning. Även om kalk i mindre mängder fungerar som en viktig smakbärare, leder en för hög kalkandel till en bismak i vattnet och motverkar – också på grund av den varierande vattentemperaturen – en optimal utveckling av kaffearomen.

CLARIS gör avkalkning överflödig

Rätt vatten är avgörande för smaken, eftersom kaffe till 98 % består av vatten. Förutom kalcium, mineraler och fluorider förekommer dock på många ställen även spår av bly, koppar, aluminium och klor i kranvattnet. Filterpatronen CLARIS placeras direkt i vattentanken och på så vis görs en ny filtrering vid varje tillredning. Skadliga ämnen filtreras bort, medan de viktiga fluoriderna som är avgörande för smakutvecklingen finns kvar. Tack vare en optimal sammansättning av vattnet blir varje kaffespecialitet till en fulländad smakupplevelse. Även avkalkning blir överflödig med CLARIS.