Varför är regelbunden skötsel av en helautomatisk kaffemaskin så viktig?

Hur tidskrävande är korrekt skötsel av en helautomatisk kaffemaskin?

Vad måste man tänka på vad gäller skötseln av en helautomatisk kaffemaskin från JURA?

Hur kan CLARIS fungera med kranvatten i hela världen?

När rekommenderas ett CLARIS-filter?

Måste den helautomatiska kaffemaskinen avkalkas även om ett CLARIS-filter används?

Är det lämpligt att använda mineralvatten i en helautomatisk kaffemaskin från JURA?

Filtreras även andra ämnen förutom kalk bort från vattnet?

Hur ofta måste man byta CLARIS-filtret?

Rekommenderas CLARIS även om kaffemaskinen har en avkalkningsanordning?

Även fast filtret är isatt i vattentanken visar displayen ”Avkalka”. Varför är det så?

I vattentanken avlagras med tiden kalk och en biofilmsbeläggning även om CLARIS används. Vad kan jag göra åt detta?

Vad ska jag göra med filtret när jag åker på semester?

Återvinns CLARIS-filtret?

Exakt vad händer vid en rengöring?

Hur många rengöringstabletter krävs per rengöringsprocess?

Vad händer om jag inte utför rengöringen fast rengöring visas på displayen?

Hur förvarar jag mjölken på bästa sätt?

Varför bör man inte stoppa ner mjölkslangen direkt i mjölkförpackningen?

Hur garanteras optimal mjölkhygien?

Hur viktig är mjölkens temperatur?

Vad menas egentligen med en exakt passande instickskoppling?

Vad är mjölksystemsrengöringen till för?

Hur ofta måste jag byta mjölkslangen trots regelbunden rengöring?

Spelar det någon roll vilka produkter jag använder för att rengöra och sköta min helautomatiska kaffemaskin?

Hur kan man undvika fel?

Var kan jag köpa original JURAskötselprodukter?

Ditt skötseltips för helautomatiska kaffemaskiner från JURA?

Varför är regelbunden skötsel av en helautomatisk kaffemaskin så viktig?
Rätt skötsel garanterar ett optimalt kafferesultat och förlänger bevisligen livslängden på din helautomatiska kaffemaskin. För ett perfekt kafferesultat och felfri funktion är maskinens renhet och hygienen vid hanteringen av mjölk, kaffe och vatten lika avgörande som kaffemaskinens tekniska finesser. För att skötseln ska fungera enkelt med en knapptryckning har vi utvecklat de helt fosfatfria JURA skötselprodukterna. CLARIS-filtret garanterar perfekt vatten, rengöringstabletterna svarar för en ren bryggenhet fri från kaffefettrester och mjölksystemsköljningen säkerställer rena ledningar utan mjölkrester.

Hur tidskrävande är korrekt skötsel av en helautomatisk kaffemaskin?
Om den genomförs korrekt och regelbundet är den minimal. I likhet med tillredningen av kaffespecialiteter är även skötseln mycket lätt: en knapptryckning räcker. I samspel med helt fosfatfria original JURA skötselprodukter svarar exakt anpassade program för makalös renhet och därmed för ett konstant perfekt kafferesultat.

Vad måste man tänka på vad gäller skötseln av en helautomatisk kaffemaskin från JURA?
På att använda original skötselprodukter samt på en regelbunden användning enligt bruksanvisningen. Endast original JURA skötselprodukter garanterar komplett hygien och skydd. Endast våra skyddsformler och sammansättningar är optimalt anpassade för programmen och materialen i de helautomatiska kaffemaskinerna från JURA.

Hur kan CLARIS fungera med kranvatten i hela världen?
Kranvattnets sammansättning kan variera kraftigt från område till område och dag till dag i hela världen. Även kalkhalten kan gå upp och ner. Överallt går det att hitta skadliga ämnen som tungmetaller, klor eller andra dåliga ämnen i vattnet. Det anpassade granulatet i våra filterpatroner filtrerar bort kalk till en konstant optimal nivå (även vid låg vattenhårdhet) och minskar mängden skadliga ämnen bättre än någonsin förut. Däremot bibehålls viktiga smakbärande mineraler och fluorider helt och hållet. Tack vare den optimala kalkstabiliseringen och den effektiva filtreringen av skadliga ämnen garanteras alltid en optimal vattenkvalitet för perfekt kaffearom.

När rekommenderas ett CLARIS-filter?
Alltid. För kaffe består till 98 % av vatten. Förutom kalcium, mineraler och fluorider förekommer på många platser även spår av bly, koppar, aluminium och klor i kranvattnet. Vattenkvaliteten och vattenhårdheten varierar beroende på plats och tid på dygnet. Med sin banbrytande formel lämpar sig filterpatronerna utmärkt för allt kranvatten i hela världen. CLARIS filtrerar vattnet på ett optimalt sätt så att det alltid är färskt. Skadliga ämnen som klor och bly absorberas, medan de viktiga fluoriderna, som är avgörande för smakutvecklingen, finns kvar i rätt mängd. Denna optimala vattensammansättning gör varje kaffespecialitet till en fulländad smakupplevelse.

Måste den helautomatiska kaffemaskinen avkalkas även om ett CLARIS-filter används?
Nej, maskinen behöver inte avkalkas om man använder ett CLARIS-filter. Granulatets sammansättning inne i filtret eliminerar skadliga ämnen och optimerar vattnet för en perfekt kaffesmak. Samtidigt når de mineraler och fluorider som är viktiga för hälsan naturligtvis fortfarande koppen. Den viktigaste nyheten i filterformeln är att kalciumkarbonatet i vattnet stabiliseras fullständigt. Därigenom avsätts inte kalk ens vid frekvent ångtillredning och en tilltäppning av ledningarna förebyggs aktivt.

Är det lämpligt att använda mineralvatten i en helautomatisk kaffemaskin från JURA?
Mineralvatten har visserligen en mycket god vattenkvalitet och tillför viktiga mineralämnen till kroppen. Men eftersom kalkandelen i vatten med en vattenhårdhet på upp till 60°dH är alldeles för hög i jämförelse med kranvatten är mineralvatten inte lämpligt för våra helautomatiska kaffemaskiner.

Filtreras även andra ämnen förutom kalk bort från vattnet?
Ja. Kalk är visserligen vätskesystemets fiende, men även andra beståndsdelar i vattnet såsom bly, koppar och aluminium utgör en hälsofara. Även klor påverkar kaffets smak och lukt negativt. Vissa mineraler fungerar dock även som viktiga smakbärare. De bibehålls givetvis. Granulatets sammansättning inne i CLARIS-filtret gör det möjligt. CLARIS reducerar skadliga ämnen och optimerar samtidigt vattnets sammansättning för en perfekt kaffesmak.

Hur ofta måste man byta CLARIS-filtret?
Antingen efter filtrering av 50 liter vatten eller efter 2 månader. För att filtret ska kunna utveckla sin fulla effekt är det mycket viktigt att följa detta. Annars garanteras inte längre optimal vattenkvalitet och därmed perfekt kaffenjutning.

Rekommenderas CLARIS även om kaffemaskinen har en avkalkningsanordning?
Ja, för vattenhårdheten kan variera kraftigt trots avkalkningsanordning. Det beror ofta på den okända regenereringskvaliteten. Dessutom avlägsnar avhärdare inte lukt- och smakämnen såsom klor etc. ur kranvattnet. D.v.s. även här agerar filterpatronen CLARIS som viktig vattenregulator och bidrar i hög utsträckning till kaffespecialitetens arom.

Även fast filtret är isatt i vattentanken visar displayen ”Avkalka”. Varför är det så?
Den helautomatiska kaffemaskinen har inte programmerats för filterdrift. Därför vet inte maskinen att ett filter är isatt och en avkalkning därför inte är nödvändig. Programmera och skölj filtret vid varje ny idrifttagning.

I vattentanken avlagras med tiden kalk och en biofilmsbeläggning även om CLARIS används. Vad kan jag göra åt detta?
Naturligtvis är det alltid viktigt att dagligen skölja ur vattentanken väl och att fylla på nytt vatten varje morgon. Dessutom bör du rengöra tanken ordentligt vid varje filterbyte. Ta ur tanken, fyll den med vatten, lös upp tre avkalkningstabletter från JURA i vattnet och låt verka innan det nya filtret sätts i. Skölj sedan vattentanken noggrant med vatten och fortsätt med isättningen och programmeringen av filtret på vanligt sätt.

Vad ska jag göra med filtret när jag åker på semester?
För att granulatet inte ska torka ut ska filtret alltid stå i vatten, d.v.s. vattentankens botten ska vara täckt. Förvara helst vattentanken och filtret i kylskåpet. Om det inte finns tillräckligt med plats kan du linda in filtret i aluminiumfolie eller en plastpåse och lägga det i kylskåpet. Filtereffekten bibehålls på så sätt till efter din semester och garanterar perfekt kaffenjutning även när du kommit tillbaka. Byt vatten efter semestern och glöm inte att skölja vattentanken och filtret noggrant. Vi rekommenderar att 1–2 portioner (min. 200 ml).hett vatten tillreds för att skölja filtergranulatet. Om du åker på semester längre än en månad bör du sätta i ett nytt filter när du kommer tillbaka och skölja apparaten före första kaffetillredningen.

Återvinns CLARIS-filtret?
Ja, materialen i filtret tillförs så långt det är möjligt återvinningskretsloppet, men återanvänds inte för produktion av nya CLARIS-filter. Det beror på livsmedelsrättsliga godkännanden. Filtren kan alltid återlämnas där de är inköpta.

Exakt vad händer vid en rengöring?
Helautomatiska kaffemaskiner från JURA har integrerade skölj- och rengöringsprogram som visas automatiskt på apparaten. De startas med en knapptryckning och ber sedan användaren att lägga i rengöringstabletten. Vid den automatiska rengöring som följer uppnås vattentemperaturer på 80°C.. Genom dessa höga temperaturer dödas baciller och kaffesump, -oljor och -fetter i bryggenheten löses upp fullständigt. Även vid tillredning av kaffespecialiteter med mjölk och mjölkskum sörjer de integrerade mjölksystemsskölj- och rengöringsprogrammen i samarbete med JURA skötselprodukterna för maximal renhet och komfort.

Hur många rengöringstabletter krävs per rengöringsprocess?
En räcker. JURA-rengöringstablettens sammansättning och storlek är optimalt anpassade för att utföra en rengöringsprocess. Detta garanterar en effektiv rengöring.

Vad händer om jag inte utför rengöringen fast rengöring visas på displayen?
Ju längre man förhalar rengöringen, desto mer kaffesump, -oljor och -fetter kan ansamlas. Därigenom försämras kaffekvaliteten märkbart.

Hur förvarar jag mjölken på bästa sätt?
För tillredning av perfekta kaffespecialiteter med mjölk är färsk och kyld mjölk ett måste. Vi rekommenderar inte att man bara stoppar in slangen i en standardmjölkförpackning. Då förebyggs inte bildningen av bakterier och baciller tillräckligt. Behållarna från JURA garanterar optimala förvaringsförhållanden och perfekt hygien. Den enkla mjölkbehållaren i glas, den kylbevarande, rostfria isolerade mjölkbehållaren eller Cool Control, som alltid kyler till optimal temperatur på fyra grader Celsius – alla mjölkbehållare från JURA garanterar bästa mjölkkvalitet och därmed enastående luftiga mjölkskumsresultat.

Varför bör man inte stoppa ner mjölkslangen direkt i mjölkförpackningen?
Vid korrekt och regelbunden mjölksystemsrengöring säkerställs alltid hygienen inne i slangen. På slangens utsida samlas dock med tiden olika bakterier och baciller från partiklar i luften eller genom beröring med händerna. Om slangen sätts i direkt i mjölken överförs bakterierna till mjölken. Optimal mjölkkvalitet kan då inte längre garanteras. För en konstant perfekt mjölkkvalitet rekommenderar vi därför att du använder de mjölkbehållare som vi utvecklat under intensivt forskningsarbete. Det slutna systemet med anslutningsplats för slangen skapar optimala villkor för att förvara färsk mjölk.

Hur garanteras optimal mjölkhygien?
De utvalda materialen samt den genomtänkta konstruktionen och den formsköna designen hos mjölkbehållare från JURA gör en perfekt mjölkförvaring möjlig. Instickskopplingar som är konstruerade speciellt för JURA helautomatiska kaffemaskiner, optimala temperaturförhållanden för mjölk samt intuitiva skötsel- och rengöringsprocesser garanterar en felfri mjölkhygien.

Hur viktig är mjölkens temperatur?
Luftigt, fint mjölkskum eller varm mjölk för kaffespecialiteter når sin perfektion om mjölken hålls kyld vid 4 °C innan den hettas upp eller skummas. Alla mjölkbehållare från JURA håller mjölken konstant i det optimala temperaturområdet. Aktivt kyld, isolerad eller bara hållen färsk och tillbakaställd i kylskåpet – optimala temperaturförhållanden i mjölkbehållarna från JURA gör alltid perfekta mjölkresultat möjliga.

Vad menas egentligen med en exakt passande instickskoppling?
Instickskopplingarna sörjer för lufttäta övergångar mellan mjölkbehållare, mjölkslang och mjölkmunstycke. Med mjölkslangen omkopplad i ett fåtal handgrepp garanteras bästa tänkbara hygien, såväl vid tillredning av kaffespecialiteten med mjölk som vid den efterföljande automatiska mjölksystemsrengöringen.

Vad är mjölksystemsrengöringen till för?
Många helautomatiska kaffemaskiner från JURA möjliggör med en knapptryckning kaffespecialiteter som latte macchiato, cappuccino, espresso macchiato eller flat white på högsta nivå. För att det ska förbli så utvecklades mjölksystemsrengöringen. I samspel med det automatiska rengöringsprogrammet avlägsnar mjölksystemsrengöringen mjölkfetter och proteiner på ett högeffektivt sätt. De därigenom alltid hygieniskt rena ledningarna garanterar att du varje gång får ett krämigt och finporigt mjölkskum.

Hur ofta måste jag byta mjölkslangen trots regelbunden rengöring?
Vi rekommenderar att byta ut mjölkslangen var tredje månad vid normal användning. Tillreder du dagligen flera kaffespecialiteter med mjölk bör du naturligtvis byta oftare.

Spelar det någon roll vilka produkter jag använder för att rengöra och sköta min helautomatiska kaffemaskin?
Ja, absolut! Endast användning av original JURA skötselprodukter garanterar hygien och skydd. Endast våra skyddsformler och sammansättningar är optimalt anpassade för programmen och materialen i de helautomatiska kaffemaskinerna från JURA. Våra utvecklingsteam bedriver dagligen forskning inom innovativ teknik och avancerade processer för att ge våra kunder en perfekt kaffenjutning. För att bekräfta skötseleffekten genomgår våra helautomatiska kaffemaskiner obevekliga belastningstester. Våra skötselprodukter måste självklart även motsvara alla rättsliga krav samt uppfylla de högsta TÜV-kontrollerade och -certifierade kvalitetsstandarderna.

Hur kan man undvika fel?
Användarkonceptet för de helautomatiska kaffemaskinerna från JURA är mycket enkelt. Detta gäller även skötseln. Tack vare integrerade skölj- och rengöringsprogram guidas du i några få steg genom programmet, intuitivt och enkelt. Vid oklarheter hjälper bruksanvisningen dig vidare.

Var kan jag köpa original JURAskötselprodukter?
Våra skötselprodukter finns hos återförsäljare samt online på www.jura.com.

Ditt skötseltips för helautomatiska kaffemaskiner från JURA?
Satsa på originalet även när det gäller skötselprodukter! Det lönar sig.