Det är endast återförsäljare som uppfyller vissa kvalitetskriterier som blir auktoriserad från JURA för försäljning av JURAs produkter. Vi garanterar att du utöver expertråd och demonstration får en landanpassad maskin med displaytext på svenska, svensk handbok och naturligtvis tillgång till hela JURAs garanti, service och support.

Garantitiden för alla JURA maskiner som köps från en auktoriserad återförsäljare är 25 månader. Garantitiden är begränsad till 12 månader om maskinen används i professionell miljö (ej i privathushåll). Inköpsdatum och maskintyp måste kunna styrkas av ett köpkvitto.

Vänligen köp din maskin från en auktoriserad återförsäljare så du har nyttan av JURAs garanti, service och support.

Våra noggrant utvalda försäljningspartner har tillgång till hela JURAs sortiment - och kan visa och demonstrera olika funktioner på olika maskinmodeller – varmt välkomna!