Första idrifttagningen

  1. Läs och beakta bruksanvisningen innan du tar apparaten i drift och använder den.
  2. Vid den första idrifttagningen ställer du först in språket. Välj ”svenska”.
  3. Om ”Fyll system” visas upprepade gånger under den första idrifttagningen och processen inte kan utföras korrekt ska du fylla vattentanken med varmt vatten.

Daglig drift

  1. Fyll aldrig mer än två strukna doseringsskedar malet kaffe i påfyllningstratten (resp. en struken doseringssked för många apparater i ENA Line). Påfyllningstratten för malet kaffe är inte ett magasin. Fyll endast på malet kaffe i påfyllningstratten, aldrig kakaopulver, frystorkat kaffe eller liknande kaffesubstitut som exempelvis cikoriakaffe.
  2. Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med andra tillsatser. Fyll enbart på rostade kaffebönor som inte efterbehandlats i bönbehållaren.
  3. Ta alltid ut vattentanken ur apparaten för att fylla den med nytt vatten.
  4. Töm alltid kaffesumpbehållaren medan apparaten är påslagen. Bara på så sätt kan kaffesumpsräknaren återställas.
  5. Dra inte ut droppbrickan och kaffesumpbehållaren så länge som det hörs att apparaten arbetar.

Skötsel

  1. Om du använder fel rengöringsmedel och avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet. Använd därför uteslutande original JURA skötselprodukter. Dessa är optimalt anpassade för det integrerade skötselprogrammet på din helautomatiska kaffespecialitetsmaskin.
  2. Avkalkning av apparaten. Använd inga flytande avkalkningsmedel vid avkalkning utan bara JURA avkalkningstabletter. Om du använder en filterpatron CLARIS ska du avlägsna och inaktivera denna innan du avkalkar apparaten.