Affärsutveckling
(Siffror i CHF miljoner)  

   

   

2019*  

Omsättning

   

Omsättning JURA-koncernen
 

542,4

Omsättning Europa
andel

 

436,6
80,5 %  

Omsättning resten av världen
andel  

105,8
19,5 %  

   

   

Personal
 

   

Heltidstjänster koncernen

 

788

Heltidstjänster Schweiz (inkl. 24 under utbildning)andel

Heltidstjänster internationellt
andel  

275
34,9 %

513
65,1 %  

   

   

*) provisoriska siffror