Växla till innehåll Växla till sökning

 

Affärsutveckling
(Siffror i CHF miljoner)  

   

   

2016*  

Omsättning

   

Omsättning JURA-koncernen
 

421,0  

Omsättning Europa
andel

 

332,5
79 %  

Omsättning resten av världen
andel  

88,5
21 %  

   

   

Personal
 

   

Heltidstjänster koncernen

 

712  

Heltidstjänster Schweiz (inkl. 26 under utbildning)andel

Heltidstjänster internationellt
andel  

256
36,0 %

456
64,0 %  

   

   

*) provisoriska siffror