Utbytbart mjölkutlopp

Satsen består av 10 utbytbara mjölkutlopp. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att det utbytbara mjölkutloppet byts ut regelbundet (ca varannan månad).

Denna produkt finns för närvarande inte i webbutiken.

Denna produkt kan bara köpas genom återförsäljare.