JURA värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med det syfte som vi insamlat dem och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna integritetspolicy (Integritetspolicyn) gäller för all behandling av personuppgifter av JURA. Vi kan komma att göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om vi genomför betydande förändringar kommer detta att meddelas dem som har konton hos oss. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig på vår hemsida: https://se.jura.com 

1. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

JURA Sweden AB, Org.-nr. 556762-7657, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, eller i övrigt är i kontakt med oss.

I ärenden som rör denna integritetspolicy kan du kontakta oss på:

E-postadress: info@se.jura.com
Telefonnummer: 08- 46 26 400
Adress: JURA Sweden AB, Dataskydd, Hammarby Kaj 14, 120 30 STOCKHOLM

2. Omfattning och syfte med insamling, bearbetning och användning av personuppgifter

GDPR definierar personuppgifter som "data / information" i samband med identifierade eller identifierbara fysiska personer ("registrerade"). Online-identifieringsfunktioner, till exempel IP-adresser, anses som personuppgifter om inte särskilt anonymiserat. 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Förfrågan via kontaktformuläret
 • Öppna/ skapa ett kund konto i vårt affärssystem
 • Beställning (i webbutiken)
 • Att uppfylla våra avtalsförpliktelser med kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer
 • Jobb Ansökningar via e-post
 • Optimering av hemsidan (anpassning av hemsidan till dina behov)
 • Försvar och inspelning av hacking-attacker
 • Skapa användarstatistik
 • Marknadsföringssyfte   

När du registrerar dig som kund på hemsida, köper eller beställer varor ur vårt sortiment, lagras de uppgifter du lämnar såsom t.ex. namn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress och uppgift om dina samtycken.

 • Kontaktuppgifter
  Vi behandlar dina kontaktuppgifter i syfte att kommunicera beställningar, leveranser, kundtjänstärenden eller annan kontakt i syfte att fullgöra det avtal som ingås vid beställning, fullgöra rättsliga förpliktelser och efter intresseavvägning eller samtycke i det enskilda fallet. De uppgifter vi begär att du fyller i är nödvändiga för att fullgöra det avtal som ingås vid beställning samt att vi kan fullgöra eventuellt rättsliga förpliktelser.

2.1 Besök av hemsidan
När du besöker vår hemsida lagrar våra servrar följande data i en loggfil, de så kallade server-loggfiler:

 • IP-adress
 • Datum och tid för åtkomst / hämtning
 • Namn och URL för den hämtade data
 • Operativsystem på din dator och webbläsaren du använder
 • Land där du kommer åt vår hemsida
 • Namn på din internetleverantör
 • Tidzonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT)
 • Innehållet i förfrågan (konkret sida)
 • Tillgång Status / HTTP-statuskoden
 • Varje överförd mängd data
 • Senast besökt hemsida
 • Webbläsarinställningar
 • Språk och version av webbläsarprogrammet
 • Aktiverade webbläsarinställningar

Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av data och loggar är det berättigade intresset. Det berättigade intresset finns för

 • Att leverera innehållet på vår hemsida korrekt
 • Att optimera innehållet på vår hemsida samt reklam för den
 • Att ge brottsbekämpande organ nödvändig information för åtal vid en cyberattack
 • För att ytterligare förbättra vårt erbjudande och vår hemsida
 • Att samla in statistiska data
 • Samt för behandling av order i vår webbutik

2.2 Förfrågningar, kontakt och offertformulär
Du har möjlighet att kontakta oss via vår hemsida. Genom att skicka din förfrågan godkänner du behandlingen av din angivna data för att behandla din kontaktförfrågan.

Om du vill kontakta oss, krävs följande information (* obligatorisk) beroende på kontakttypen. Ytterligare detaljer är frivilliga:

 • Titel *
 • Förnamn
 • Efternamn *
 • Företag
 • Gata / nr
 • Postnummer
 • Stad
 • Telefon/ Mobilnummer*
 • E-postadress *
 • Land *
 • Anledningen till begäran *
 • Ämne av begäran *
 • EAN-kod produkter
 • Företag
 • Kontakter
 • Enhetens namn

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är vårt legitima intresse för denna tjänst. Om upprättandet av kontakt är uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i eller genomförandet av före kontraktsåtgärder är det en ytterligare rättslig grund för behandlingen av uppgifterna.

Fram till den slutgiltiga förtydligandet av fakta har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Vänligen skicka din avbokning till följande e-postadress: info@se.jura.com.

2.3 I samband med kunder, leverantörer, tjänsteleverantörer
I syfte att uppfylla våra avtalsförpliktelser kommer vi behandla dina data/uppgifter (t.ex. namn och adresser samt kontaktuppgifter till dig), samt kontraktsdata (t. ex. tjänster som används, namn på kontaktpersoner, betalningsinformation) i avseende av våra avtalsförpliktelser och tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är uppfyllandet av ett kontrakt som du är part i eller genomförandet av förhandlingsåtgärder.

Om vi lagrar uppgifterna på grund av ett avtalsförhållande med dig, lagras dessa data minst lika länge som kontraktsförhållandet finns och högst så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

2.4 Webbshop

2.4.1 Allmänt
Om du vill använda tjänsterna i vår webbshop är det nödvändigt att du ger oss de uppgifter som krävs för att bearbeta beställningen. Obligatorisk information som krävs för utförandet av kontrakten är märkt separat, andra uppgifter är frivilliga.

Du kan välja om du anger dina uppgifter för beställningen endast en gång eller om du vill skapa ett konto där dina personuppgifter lagras för senare inköp/beställningar.

Om du inte skapar ett kundkonto lagrar vi dina personuppgifter i syfte att uppfylla kontrakten och raderar dem så fort vi inte längre är lagligen skyldiga att lagra dem.

Som en del av orderbehandlingen får de tjänsteleverantörer vi använder (transportör, logistikleverantör och betalningsleverantör) de nödvändiga uppgifterna för order- och orderhantering. Dessa data inkluderar bl.a. även din e-postadress och telefonnummer, till exempel för att kunna ordna ett individuellt leveransdatum med dig. Ansvaret för dina betalningsuppgifter ligger hos den valda betalningsleverantören. Du hittar mer information om dataskydd med dessa leverantörer på deras webbplatser.

Om du väljer en online betalningsmetod som kreditkort eller Paypal för att köpa en produkt görs betalningen via respektive leverantörs online betalningssystem. Behandlingen av personuppgifter och betalningsuppgifter sker i detta fall direkt via leverantören av respektive betalningssystem. Vi känner, registrerar och lagrar dina betalningsuppgifter inte i det här fallet. Det innebär att det gäller utöver den dataskyddsspolicyn hos respektive leverantör av online-systemet.

2.4.2 Skapa ett kundkonto
Med öppnandet av ett kundkonto får du en lösenordskyddad direktåtkomst till dina personliga data som är lagrade hos oss (till exempel namn och adress). Bland annat kan du se dina slutförda, öppna och nyligen skickade order eller hantera dina personuppgifter och nyhetsbrevet på kundkontot.

För att öppna ett kundkonto måste du ange följande information:

 • Titel
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Land
 • Din e-postadress
 • Lösenord

Användarkonton är inte offentliga och kan inte indexeras av sökmotorer. Om användarna har avslutat sitt användarkonto, raderas deras data från användarkontot, med förbehåll för lagliga krav på lagring. Deras lagring är nödvändig av kommersiella eller skattemässiga skäl. Det är ditt ansvar att säkra dina personuppgifter vid uppsägning före kontraktets slut. Vi har rätt att oåterkalleligt radera all data som lagras under kontraktets löptid.

Du behöver inte ange din fakturering eller leveransadress tills du beställer. För din beställning behöver vi ditt korrekta namn, adress och betalningsuppgifter. Vi behöver din e-postadress så att vi kan bekräfta mottagandet av din beställning och dess leverans, liksom i allmänhet att kommunicera med dig. Vi använder även din e-postadress för din identifiering (som inloggningsnamn) när du loggar in på ditt kundkonto.

2.4.3 Användning av kundkontot
Du kan använda ditt kundkonto för att logga in på din JURA-webbshop.

När du skapar ett kundkonto eller reviderar data som redan har angetts, kommer de uppgifter du lämnar sparas i dina kontoinställningar och sedan utan förnyelse användas för ytterligare order.

Användningen av dina data sker i syfte att behandla din beställning om du har skapat ett konto i vår webbshop, dessutom också för att underlätta ytterligare order. För att förhindra tillgång till dina personliga data av obehörig tredje part krypteras beställningsprocessen med TLS-teknik.

Som en del av registreringen och ny anmälan/login samt användningen av våra onlinetjänster lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användarhandling. Lagringen baseras på våra legitima intressen, liksom användarens skydd mot missbruk och annan obehörig användning. En överföring av dessa uppgifter till tredje part sker inte, såvida det inte är nödvändigt för åtal för våra fordringar eller det finns en laglig skyldighet att göra det. Vi hanterar användningsdata (till exempel de besökta hemsidorna i vårt online-erbjudande) och innehållsdata (t.ex. inlämnad information i kontaktformuläret eller användarprofilen) i marknadsföringssyfte för att hänvisa användaren till t.ex. produkttips baserat på dina tidigare använda tjänster.

3. Rensning av data

Vi behandlar och lagrar endast dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppnå syftet med lagring eller för att de lagar eller förordningar som vi omfattas av kräver det. Om lagringens syfte är utelämnad eller om en föreskriven lagringsperiod löper ut, kommer personuppgifterna rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser blockerade eller raderade.

Dessutom tar vi bort dina uppgifter om du begär detta av oss via e-postadressen info@se.jura.com och vi har ingen lagstadgad eller annan lagrings- eller säkerhetsskyldighet för dessa uppgifter.

4. Dina rättigheter

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna (s.k. registerutdrag) och viss ytterligare information om behandlingen.

Vidare har du alltid rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga. I vissa fall har du rätt att motsätta dig JURAs behandling av dina personuppgifter samt begära rättning eller radering av dina personuppgifter.

Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss med din begäran. Begäran ska tillsändas oss skriftligen och vara egenhändigt undertecknad.

Om du har klagomål avseende JURAs behandling av dina personuppgifter, har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

5. Cookie policy

Vår hemsida använder så kallade cookies på flera ställen. De tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och lagras av din webbläsare (lokalt på hårddisken). Med hjälp av dessa cookies kan användarnas beteende bestämmas och därigenom en konstant anpassning av innehållet på vår hemsida till besökarens behov kan garanteras. Dessutom tillåter cookies att vi mäter effektiviteten hos en given annons och placerar inlägg på vår hemsida enligt användarnas intressen.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". Dessa kommer att raderas automatiskt efter ditt besök.

De flesta webbläsare är som standard inställda för att acceptera cookies. Du kan dock ställa in din webbläsare för att vägra cookies eller begära bekräftelse på förhand. Om du avböjer cookies kan du inte använda alla funktioner på vår hemsida till fullo.

6. Användning av Facebook-sociala plugins

Vår hemsida använder sociala plugins från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluggarna kan kännas igen av en Facebook-logotyp eller orden "Facebook Social Plugin". 
När du öppnar en webbsida med en av dessa plugin kopplar din webbläsare direkt till Facebook: s servrar. Innehållet i plugin-programmet överförs direkt från Facebook till din webbläsare som automatiskt behandlar det på webbsidan.
Genom att använda plugin kan Facebook se att du har öppnat en sida på vår hemsida. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook länka besöket till ditt Facebook-konto även om du inte har tryckt på knappen Gilla. Om du skapar en interaktion med pluginprogrammen, till exempel genom att trycka på "Gilla" -knappen eller lämna en kommentar, skickas relevant information direkt till Facebook från din webbläsare där den är lagrad. 
Även om du inte har ett Facebook-konto kan Facebook samla in data om dig (t.ex. IP-adress). Vi hänvisar dig till Facebook-informationen om dataskydd om syftet och omfattningen av de erhållna uppgifterna, vidare bearbetning och användning av Facebook, och dina rättigheter och möjligheter att skydda din integritet.
Om du inte vill att Facebook ska samla information om dig när du besöker vår webbplats måste du logga ut från Facebook innan du besöker oss. 
Du kan också använda tillägg för att installera blockerare för din webbläsare.

7. Pixlar, lokal lagring och liknande teknik

Vi använder "Visitor Action Pixel" från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"), för att mäta effektiviteten av marknadsföringsinsatserna online , Counter-pixlar (även kallade Clear GIFs, Web Beacons eller Pixel Tags) är små kodenheter installerade i eller på en webbsida, mobilapp eller annons. Dessa pixlar kan hämta viss information om din webbläsare och enhet, till exempel operativsystem, webbläsartyp, enhetstyp och version, referenswebbplats, besökta webbplats, IP-adress och annan liknande information. Med hjälp kan vi spåra dina handlingar efter att de har sett och / eller klickat på en Facebook-annons och sedan beställt. Detta gör det möjligt för oss att spåra effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål. Uppgifterna som samlas på detta sätt är anonyma för oss, vilket innebär att vi inte kan se personuppgifter från dig eller kombinera den med annan information om dig.

Emellertid lagras och bearbetas dessa data av Facebook. Facebook kan därmed spåra beteendet hos dig som klickade på en annons i medlems-område på Facebook och omdirigerades till vår hemsida. Genom att använda cookies, som är textfiler som finns lagrade på din dator, kan Facebook senare återupptäcka dig i medlems-område på Facebook och optimera annonsernas effektivitet, t.ex. erbjuda riktade annonser enligt Facebook: s policy för dataanvändning. Detta gäller bara dig om du har ett konto på Facebook och är inloggad i medlems-område på Facebook. Om du inte är medlem i Facebook påverkas inte din databehandling.

8. Web-Analyse-Tools

8.1 Google Analytics
Den här hemsidan använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ( "Google"). Google Analytics använder "cookies" (små textfiler som placeras på din dator) för att hjälpa hemsida analysera hur användare använder hemsida. Informationen om din användning av hemsida som genereras av cookien kommer att skickas till Google och lagras på servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering på den här hemsidan kommer din IP-adress att avkortas av Google i Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som är medlemmar i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna hemsida kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsida, sammanställa rapporter av aktiviteter på hemsidan och ge hemsidan operatörs andra tjänster som rör hemsida användning och Internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kommer inte att komma i kontakt med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsare programvara. Vi gör så mycket vi kan, men observera att du kanske inte kommer att kunna använda dig av alla funktioner på denna hemsida i det här fallet. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
Om din webbläsare (till exempel på din smartphone) inte stöder Google-tillägget ovan, kan du inaktivera Google Analytics-cookies genom att klicka på länken nedan. En opt-out-cookie kommer sedan att ställas in på datorn, vilket förhindrar framtida insamling av dina data medan du använder den här hemsidan: Inaktivera Google Analytics

8.2 Google Tag Manager
Vi använder också Google Tag Manager, en tjänst från Google Inc., för att integrera och hantera Google Analytics och marknadsföringstjänster på vår webbplats.

Tag Manager-verktyget själv, som implementerar taggarna, är en cookielös domän och samlar inte in personligt identifierbar information. Verktyget utlöser emellertid andra taggar, vilket i sin tur kan fånga upp data. Google Tag Manager har inte tillgång till denna data. Om den är inaktiverad på domän- eller cookienivå kommer den att fortsätta att gälla för alla spårningskoder som implementerats med Google Tag Manager. Mer information om Googles data användning för marknadsföringsändamål finns på.

Översiktssida: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Googles sekretesspolicy finns på https://www.google.com/policies/privacy.

Om du vill avstå från intressebaserad annonsering via Google Marketing Services kan du dra nytta av Googles inställnings och borttagningsalternativ: http://www.google.com/ads/preferences.

8.3 The Trade Desk
Vår webbplats använder också erbjudandet av Trade Desk, Inc., 505 Poli Street, 5th Floor, Ventura, CA, 93001, USA ("Trade Desk"). Denna tjänst använder även cookies för att optimera användningen av reklammaterial optimalt. I samband med användardata sänds i synnerhet användarens IP-adress och aktiviteter till en server av företaget The Trade Desk, Inc. och lagras där.

Observera att databehandling utanför Europeiska unionen kan ske. Dessutom har vi ingen kontroll över hanteringen och fortsatt användning av de data som samlats in genom att använda detta verktyg av Trade Desk.

För mer information om sekretess för Trade Desk, besök: http://www.thetradedesk.com/privacy-policy/  

Om du inte vill att Trade Desk ska spåra och utvärdera ditt användarbeteende kan du förhindra detta genom att besöka länken nedan : http://www.adsrvr.org/ 

8.4 Adform
Baserat på våra legitima intressen använder vi spårningspunkter (tracking points) från Adform, Wildersgade 10B, 1408 Köpenhamn, Danmark. De insamlade uppgifterna förblir anonyma. Detta innebär att de enskilda användarnas data inte är synlig. Den insamlade informationen lagras dock och bearbetas av Adform i krypterad form. Vi kan inte använda dessa uppgifter för att tilldela till de enskilda besökarna på vår webbplats. Vi informerar dig om denna fråga baserat på våra aktuella information.

Dessa spårningspunkter gör det möjligt för JURA att visa användarna skräddarsydd reklam.

Våra webbplatser använder också kakor och produkter från Adform A / S (Ad Server, DSP och DMP) för målgruppsinriktad reklam i gemensam bearbetning i enlighet med artikel 26 GDPR. För detta ändamål registreras olika parametrar (åtkomliga sidor, enhetstyp, geografiskt ursprung, senast besökta webbplatser) och besökarna grupperas i olika segment. Med hjälp av statistiska analyser hittas sedan liknande användare i den globala Adform-cookiepoolen för att adressera dem med riktad reklam från JURA. Mer information om Adform finns på https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/.

9. Säkerhet för data

Vi tar tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot manipulering, förlust, förstörelse eller tillgång till obehöriga personer och för att skydda dina rättigheter och förordningar enligt gällande dataskyddslagar.

De åtgärder som vidtagits ska garantera din datas konfidentialitet och integritet samt tillgängligheten och kapaciteten hos våra system och tjänster  vid behandling av dina uppgifter.

Våra säkerhetsåtgärder inkluderar även kryptering av dina data. Datatrafiken via denna JURA-hemsidan sker krypterad via HTTPS. Det innebär att all information som du anger online överförs via en krypterad överförings väg. Som ett resultat kan denna information inte när som helst nås av obehöriga tredje parter.

Vår databehandling och våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt enligt den tekniska utvecklingen.

Vi tar också vårt eget företagsinterna dataskydd väldigt seriöst. Våra anställda och de tjänsteleverantörerna är bundna och skyldiga att behandla all data med sekretess och följa bestämmelserna om dataskydd. Dessutom ges tillgången till uppgifterna endast i den mån det är nödvändigt.