Sedan företaget grundades 1931 har fokus legat på produkternas livslängd, servicevänlighet och sparsam resursanvändning. JURA gjorde en dygd av nödvändigheten. Under företagets första år kämpade man med en världsekonomisk kris, under och efter andra världskriget med akuta brister. Det fanns gott om arbetskraft, men det var brist på råvaror. Det fanns bara ett fåtal resurser tillgängliga för arbetet. Detta innebar stora utmaningar för vår konstruktionsavdelning. Lösningen var att utveckla produkter på ett sådant sätt att de kunde tillverkas av de få tillgängliga materialen och så att deras komponenter kunde servas och återanvändas.

Ett exempel på detta är ångstrykjärnet. Köpet var en investering för framtiden, eftersom strykjärnet var designat på ett sådant sätt att det kunde tas isär för service, avkalkas och repareras till nyskick. JURA betonade livslängden med en femårig garanti och servicevänligheten med en gratis service inom denna period. Det var inte ovanligt att JURAs strykjärn på så vis kom att användas i flera årtionden.

Värdebevarande är med andra ord en integrerad del av vår företagsfilosofi. Idag manifesterar det sig genom våra kaffemaskiners livslängd som är 50 % längre än branschgenomsnittet. Det bekräftas av en studie* som publicerades i februari 2021 av den stora nederländska konsumentorganisationen Consumentenbond. Den visade att den genomsnittliga livslängden är sex år för kaffemaskiner och nio år för JURAs helautomatiska kaffemaskiner.

* publicerades den 11 februari 2021 på consumentenbond.nl