I årtionden har vi fokuserat på energieffektivitet och utveckling av teknik som hjälper till att spara energi. Till exempel var IMPRESSA 500 redan 1994 utrustad med en automatisk på/av-funktion för att undvika onödig strömförbrukning. Detta följdes av teknik som Energy Save Mode (E.S.M.©) 2004, Zero-Energy Switch (2007) och energisparande termoblock med optimerad effektivitet, som värms upp snabbare tack vare sin lägre massa. Naturligtvis fortsätter vi att vara pionjärer inom energieffektivitet än idag.

Vi inkluderar alltid vårt krav på användarvänlighet i vår produktutveckling. Därför är det självklart för oss att de helautomatiska kaffemaskinerna måste vara lätta att rengöra och underhålla också. Det är nämligen just det som förlänger livslängden på en helautomatisk kaffemaskin. För att minimera de nödvändiga arbetsinsatserna så mycket som möjligt utvecklar vi ständigt automatiska rengörings- och skötselprogram. Vi erbjuder originalskötselprodukter som är exakt anpassade till dessa processer och de material som används i maskinerna.

Vid ny- och vidareutveckling av helautomatiska kaffemaskiner gäller det att simulera realistiska driftvillkor under hela livslängden på så kort tid som möjligt. För detta ändamål har våra experter på JURA Campus inte mindre än 102 helautomatiska teststationer till sitt förfogande. Toppmoderna sensorer levererar enorma mängder data under de långvariga testerna, som sedan utvärderas av intelligent programvara och används för att optimera även de minsta detaljerna. På JURA Campus sker dessa processer i digital form. Alla som deltar i processen har tillgång till apparaternas mätvärden och funktioner dygnet runt och i realtid, på arbetsplatsen eller på mobila enheter. Alla dessa ansträngningar syftar till att få ut fler innovationer på marknaden i ännu bättre kvalitet och på kortare tid.