Förutsättningen för en lång produktlivslängd är en förstklassig bearbetning av högkvalitativa material. Vi vill vara säkra på att våra produkter uppfyller vårt löfte till dig. För att säkerställa en lång produktlivslängd låter vi våra produkter genomgå stränga kvalitets- och uthållighetstester. På så sätt håller vi antalet reparations- och serviceärenden nere och undviker samtidigt onödiga transporter.

Testanläggningen för uthållighetsprovning på JURA Campus bidrar till kvaliteten på ett avgörande sätt. I 102 helautomatiska teststationer simulerar vi hela livscykeln för våra produkter under realistiska förhållanden. Alla mätdata och resultat från uthållighetstesterna införlivas i det fortsatta utvecklingsarbetet.