Gammalt blir nytt.  Malverket är ett utmärkt exempel på detta. På vår servicefabrik i Niederbuchsiten tar personalen på renoveringsavdelningen isär malverket helt, rengör det noggrant och byter ut slitdelar. Malverken ställs sedan in noggrant och kan återanvändas som nya komponenter.