Set för kaffesump-/sköljvattenhantering X-line

Om du vill njuta av kaffe oavbrutet rekommenderar vi det praktiska setet för kaffesump-/sköljvattenhantering till för X10, X8 och X6. Varken droppbrickan eller kaffesumpbehållaren behöver tömmas under den dagliga användningen. Tack vare kaffesumpbehållarens och droppbrickans särskilda konstruktion leds kaffesumpen och restvattnet genom bottenplattan och samlas upp i respektive behållare. De hål som krävs i bordsskivan eller köksbänken ingår inte i serviceomfattningen. En anvisning angående hålen för kaffesumputkast-/droppvattenavrinnings-setet finns i den tekniska dokumentationen till den helautomatiska kaffemaskinen. En auktoriserad JURA-partner kan snabbt utföra den tekniska ombyggnad som krävs.

Denna produkt finns för närvarande inte i webbutiken.

Denna produkt kan bara köpas genom återförsäljare.