Set för kaffesump-/sköljvattenhantering GIGAG2

Om du vill njuta av kaffe oavbrutet rekommenderar vi det praktiska setet för kaffesump-/ sköljvattenhantering till GIGA X8cG2/X8G2 och GIGA X3cG2/X3G2. Varken droppbrickan eller kaffesumpbehållaren behöver tömmas under den dagliga användningen. Tack vare kaffesumpbehållarens och droppbrickans särskilda konstruktion leds kaffesumpen och restvattnet genom bottenplattan och samlas upp i respektive behållare. De hål som krävs i bordsskivan eller köksbänken ingår inte i serviceomfattningen. En anvisning angående hålen för kaffesumputkast-/droppvattenavrinnings-setet finns i den tekniska dokumentationen till den helautomatiska kaffemaskinen. En auktoriserad JURA-partner kan snabbt utföra den tekniska ombyggnad som krävs.

Denna produkt finns för närvarande inte i webbutiken.

Denna produkt kan bara köpas genom återförsäljare.